تبليغات X

   آزمون های آنلاين   

                                               کنکور های آزمایشی الکترونیکی سنجش مستمر بصورت آنلاین 

 

اين آزمون ويژه دانش آموزان هنرستاني رشته مکانيک خودرو طراحي شده است.تعداد سوالات همانند کنکور واقعي 270 سوال و زمان پاسخگويي نيز 270 دقيقه است.اين آزمون آنلاين براي داوطلبان کارداني پيوسته مکانيک خودرو (رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش) بسيار مفيد است.مواد امتحاني عبارتند از:ادبيات ، عربي ، معارف ،زبان ،رياضي ، فيزيک ، شيمي ، رياضي 3 ، فيزيک 2 ، اجزاء ماشين ،تکنولوژي ، محاسبات فني ، رسم فني تخصصي.ضرائب دروس همانند کنکور واقعي در نظر گرفته شده است.در اين کنکور آزمايشي آنلاين شرکت کنيد.

 

 

اين آزمون ويژه دانش آموزان هنرستاني رشته الکتروتکنیک طراحي شده است.تعداد سوالات همانند کنکور واقعي 270 سوال و زمان پاسخگويي نيز 270 دقيقه است.اين آزمون آنلاين براي داوطلبان کارداني پيوسته الکتروتکنیک (رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش) بسيار مفيد است.مواد امتحاني عبارتند از:ادبيات ، عربي ، معارف ،زبان ،رياضي ، فيزيک ، شيمي ، رياضي 3 ، مبانی برق ، مدار های الکتریکی ،ماشین های الکتریکی ، کارگاه سیم پیچی و الکترونیک کاربردی .ضرائب دروس همانند کنکور واقعي در نظر گرفته شده است.در اين کنکور آزمايشي آنلاين شرکت کنيد

خرید سنجش کارت جهت شرکت در این آزمون و عضویت یکساله در سایت
  

 

اين آزمون ويژه دانش آموزان هنرستاني رشته کامپیوتر طراحي شده است.تعداد سوالات همانند کنکور واقعي 270 سوال و زمان پاسخگويي نيز 270 دقيقه است.اين آزمون آنلاين براي داوطلبان کارداني پيوسته کامپیوتر (رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش) بسيار مفيد است.مواد امتحاني عبارتند از:ادبيات ، عربي ، معارف ،زبان ،رياضي ، فيزيک ، شيمي ، رياضي 3 ، مبانی کامپیوتر ، پاسکال ،سخت افزار  ، سیستم عامل و شبکه .ضرائب دروس همانند کنکور واقعي در نظر گرفته شده است.در اين کنکور آزمايشي آنلاين شرکت کنيد

خرید سنجش کارت جهت شرکت در این آزمون و عضویت یکساله در سایت
  

 

اين آزمون ويژه دانش آموزان هنرستاني رشته حسابداری طراحي شده است.تعداد سوالات همانند کنکور واقعي 270 سوال و زمان پاسخگويي نيز 270 دقيقه است.اين آزمون آنلاين براي داوطلبان کارداني پيوسته حسابداری (رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش) بسيار مفيد است.مواد امتحاني عبارتند از:ادبيات ، عربي ، معارف ،زبان ،رياضي ، فيزيک ، شيمي ،اصول حسابداری ، مفاهیم و روش های آماری ، حسابداری صنعتی ، سازمان و مدیریت ، ریاضیات امور مالی و امور عمومی بازرگانی.ضرائب دروس همانند کنکور واقعي در نظر گرفته شده است.در اين کنکور آزمايشي آنلاين شرکت کنيد

 

 

اين آزمون ويژه دانش آموزان پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک  طراحي شده است.تعداد سوالات همانند کنکور واقعي 235 سوال و زمان پاسخگويي نيز 250 دقيقه است.اين آزمون آنلاين براي داوطلبانی که امسال قصد شرکت در کنکور سراسری و دانشگاه آزاد دارند، بسيار مفيد است.مواد امتحاني عبارتند از:ادبيات ، عربي ، معارف ،زبان ،رياضي ، فيزيک و شيمي .ضرائب دروس همانند کنکور واقعي در نظر گرفته شده است.در اين کنکور آزمايشي آنلاين شرکت کنيد

 

 

اين آزمون ويژه دانش آموزان پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی  طراحي شده است.تعداد سوالات همانند کنکور واقعي 220 سوال و زمان پاسخگويي نيز 200 دقيقه است.اين آزمون آنلاين براي داوطلبانی که امسال قصد شرکت در کنکور سراسری و دانشگاه آزاد دارند، بسيار مفيد است.مواد امتحاني عبارتند از:ادبيات ، عربي ، معارف ،زبان ،رياضي ، فيزيک ، شيمي ، زیست شناسی و زمین شناسی .ضرائب دروس همانند کنکور واقعي در نظر گرفته شده است.در اين کنکور آزمايشي آنلاين شرکت کنيد

  

 

اين آزمون ويژه دانش آموزان پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی  طراحي شده است.تعداد سوالات همانند کنکور واقعي 220 سوال و زمان پاسخگويي نيز 195 دقيقه است.اين آزمون آنلاين براي داوطلبانی که امسال قصد شرکت در کنکور سراسری و دانشگاه آزاد دارند، بسيار مفيد است.مواد امتحاني عبارتند از:ادبيات ، عربي ، معارف ،زبان ، تاریخ و جغرافیا ، علوم اجتماعی ، فلسفه و منطق ، روانشناسی ، ادبیات تخصصی و عربی تخصصی .ضرائب دروس همانند کنکور واقعي در نظر گرفته شده است.در اين کنکور آزمايشي آنلاين شرکت کنيد

 
 

دانلود نرم افزار آزمون مجازی

راهنمای نرم افزار  آزمون مجازی 

 

لینک
یکشنبه ۱ امرداد ،۱۳۸٥ - بابک