تبليغات X

   سی دی آزمون مجازی فیزیک ۱ سال اول دبیرستان   

سي دي آزمون مجازي فيزيک 1

 

هر آزمون سي سوال

 اين سي دي آزمون مجازي براي  آندسته از دانش آموزان دبيرستاني که برنامه ريزي ويژه اي براي کنکور دارند بسيار مفيد است.شرکت در آزمون هاي طبقه بندي شده اين سي دي مفاهيم و نکات کنکوري را در ذهن دانش آموز کلاسه بندي مي کند.تعداد آزمون هاي هر فصل به قرار زير است.اميد واريم رتبه کسب شده توسط شما در آزمون هاي اين سي دي برايتان رضايت بخش باشد!! از آزمون تان لذت ببريد!

شش آزموننور
شش آزمونعدسي ها
  
چهار آزمونانرژي
دو آزموندما و گرما
دو آزمونالکتريسيته

قيمت  : 3400   تومان        خريد دو عدد سي دي = اهدا يک عدد سنجش کارت سه هزار توماني

لینک
پنجشنبه ۱۳ مهر ،۱۳۸٥ - بابک