تبليغات X

   سوالات امتحان نهایی با پاسخنامه تشریحی خرداد ۸۴   

سوالات امتحان نهایی با پاسخنامه تشریحی سال سوم رشته های نظری

خرداد ماه 1384 

رياضي فيزيك علوم تجربيادبيات و علوم انسانيعلوم و معارف اسلامي
تعليمات ديني و قرآن3تعليمات ديني و قرآن3تعليمات ديني و قرآن3تفسير و علوم قرآني 2
جبر و احتمالزيست‌شناسي(2)و آزمايشگاهفلسفه و منطقفلسفه و منطق
ادبيات فارسي3ادبيات فارسي3ادبيات فارسي تخصصيادبيات فارسي تخصصي
شيمي (3) و آزمايشگاهشيمي (3) و آزمايشگاهجغرافيا 2اخلاق 2
زبان خارجي3زبان خارجي3زبان خارجي3زبان خارجي3
حسابانرياضي (3)آرايه‌هاي ادبياصول و عقايد (2)
فيزيك (3) و آزمايشگاهفيزيك (3) و آزمايشگاهتاريخ ايران و جهان(2)تاريخ اسلام(2)
زبان فارسي (3)زبان فارسي (3)زبان فارسي تخصصيزبان فارسي تخصصي
هندسه (2)زمين شناسيجامعه‌شناسي (2)جامعه‌شناسي (2)
عربي (3)عربي (3)عربي (3) ويژه اين رشتهعربي (3) ويژه اين رشته
لینک
جمعه ۱٤ مهر ،۱۳۸٥ - بابک