تبليغات X

   سوالات امتحان نهایی هنرستان فنی و حرفه ای با پاسخنامه تشریحی   

زمينه و رشته امتحان

سه‌شنبه 1/3/84  

يك‌شنبه 8/3/84  

سه‌شنبه 10/3/84  

پنج‌شنبه 12/3/84

الكترونيك

مدارهاي الكتريكي

مباني مخابرات و راديو

الكترونيك عمومي(2)

رياضي(3)

الكتروتكنيك

مدارهاي الكتريكي

ماشين‌هاي الكتريكيDC

ماشين‌هاي الكتريكي AC

رياضي(3)

الكترونيك و مخابرات دريايي

فيزيك 2

مباني مخابرات و راديو

مباني برق 2

رياضي(3)

مكانيك موتورهاي دريايي

مباني هيدروليك صنعتي

محيط زيست دريايي

استاتيك و ديناميك مقدماتي

رياضي(3)

ناوبري

مباني رادار و وسايل كمك ناوبري

زبان تخصصي

هواشناسي

رياضي(3)

ساختمان

مقررات ملي ساختمان

فن‌آوري ساختمانهاي فلزي

فن‌آوري ساختمانهاي بتوني

رياضي(3)

نقشه برداري

نقشه‌برداري عمومي

روش‌هاي تعيين موقعيت

كارگاه محاسبه و ترسيم 2

رياضي(3)

چاپ

فن‌آوري چاپ

محاسبات فني تخصصي

مواد شناسي

رياضي(3)

تأسيسات

تأسيسات حرارتي

نقشه‌كشي تأسيسات

تأسيسات برودتي

رياضي(3)

صنايع چوب وكاغذ

تكنولوژي سازه‌هاي چوبي

محاسبات فني2 صنايع چوب

خواص فيزيكي و مكانيكي چوب

رياضي(3)

مكانيك خودرو

رسم فني تخصصي

محاسبات فني 2

اجزاء ماشين

رياضي(3)

ساخت وتوليد

رسم فني تخصصي

محاسبات فني 2

اجزاء ماشين

رياضي(3)

قشه‌كشي عمومي

هندسه ترسيمي

محاسبات فني 2

نقشه‌كشي 2

رياضي(3)

صنايع فلزي

حفاظت و ايمني

محاسبات فني تخصصي

اجزاء ماشين

رياضي(3)

سراميك

شيمي تخصصي سراميك

ماشين‌آلات سراميك

محاسبات درسراميك

رياضي(3)

متالورژي

اصول متالورژيكي ريخته‌گري

رسم مدل و قالب

محاسبات فني تخصصي

رياضي(3)

صنايع نساجي

تأسيسات نساجي

چاپ و تكميل نساجي

بافندگي

رياضي(3)

صنايع شيميايي

شيمي تجزيه 1

عمليات دستگاهي در شيمي

فرآيندهاي شيميايي

رياضي(3)

معدن

فيزيك 2

فن‌آوري مواد معدني

اكتشاف معدن

رياضي(3)

حسابداري بازرگاني

مفاهيم و روش‌هاي آماري2

اصول حسابداري2

حسابداري صنعتي

حسابداري شركت‌ها

طراحي ودوخت

طراحي اندام و لباس

الياف نساجي

الگو 2

تاريخ هنر جهان

كامپيوتر

زبان تخصصي

آشنايي با شبكه

برنامه‌سازي تجاري

رياضي(3)

تربيت بدني

تغذيه و بهداشت مواد غذايي

فيزيولوژي 1

شناخت تآسيسات و اماكن ورزشي

جدول مسابقات ورزشي

مديريت خانواده

حقوق خانواده در اسلام

روان‌شناسي رشد

بهداشت خانواده

خانواده در اسلام

صنايع غذايي

اصول تغذيه

بهداشت و ايمني كار

اصول كنترل كيفيت

سردخانه و انبار

گرافيك

علم مناظر و مرايا

مباني تصويرسازي

طراحي 2

تاريخ هنر جهان

نقشه‌كشي معماري

متره و برآورد

آشنايي با بناهاي تاريخي

تأسيسات ساختمان

عناصر و جزئيات

مرمت آثار فرهنگي

پيشينه و مباني مرمت

پيشينه و سير تحول مواد معدني

فرسايش و پوسيدگي مواد معدني

تاريخ هنر جهان

سينما

تحليل فيلم

مباني زيبايي‌شناسي

تاريخ سينما

تاريخ هنر ايران

پشتيباني صحنه

طراحي تخصصي

حجم شناسي

نقشه‌كشي 1

تاريخ هنر جهان

لینک
جمعه ۱٤ مهر ،۱۳۸٥ - بابک