تبليغات X

       

آزمون های ده گانه سنجش مستمر

 

عربی

علوم

ریاضی

سال اول راهنمایی

عربی

 

علوم

ریاضی

 

سال دوم راهنمایی

عربی

 

علوم

 

ریاضی

سال سوم راهنمایی

فیزیک 1

 

شیمی 1

 

ریاضی 1

 

سال اول دبیرستان

زیست شناسی 1

 

شیمی 2

 

ریاضی 2

 

سال دوم تجربی

زیست شناسی 2

 

شیمی 3

 

ریاضی 3

 

سال سوم تجربی

زیست پیش دانشگاهی

 

شیمی پیش دانشگاهی

 

فیزیک پیش دانشگاهی

 

پیش دانشگاهی تجربی

هندسه 1

فیزیک 2

ریاضی 2

 

سال دوم ریاضی

جبر و احتمال

فیزیک 3

 

حسابان

سال سوم ریاضی

حساب و دیفرانسیل

شیمی پیش دانشگاهی

 

فیزیک پیش دانشگاهی

 

پیش دانشگاهی ریاضی

ادبیات فارسی 2

زبان فارسی 2

 

عربی 2

 

سال دوم ادبیات

ادبیات فارسی تخصصی

 

زبان فارسی تخصصی

 

عربی 3 

 

سال سوم ادبیات

ادبیات فارسی1و2

 

زبان فارسی 1و2

 

عربی پیش دانشگاهی

 

پیش دانشگاهی ادبیات

زبان فارسی 2

 

ریاضی 2

 

محاسبات فنی 1

 

سال دوم هنرستان

اجزاء ماشین

ریاضی 3

 

دینی و قرآن 3

 

سال سوم هنرستان

لینک
یکشنبه ۱ امرداد ،۱۳۸٥ - بابک