تبليغات X

       

براي اولين بار در ايران

سي دي هاي آزمون مجازي سنجش مستمر

قابل استفاده بري دانش آموزان

سالهاي اول ،دوم،سوم پيش دانشگاهي و داوطلبان کنکور

ديگر لازم نيست براي شرکت در آزمون هاي مختلف از منزل خارج شويد. با سي دي هاي آزمون  مجازي سنجش مستمر در منزل خود و پشت ميز کامپيوتر خود محيط واقعي کنکور را تجربه کنيد.و رتبه خود را با کليه دانش آموزان در سراسر کشور در آن واحد مقايسه کنيد!

شبيه سازي محيط واقعي کنکور

زمان پاسخگويي محدود همانند آزمون هاي واقعي

آزمون هاي طبقه بندي شده و فصل به فصل

انتخاب بهترين تست هاي کنکور هاي سراسري و آزاد

قابليت ارائه کارنامه

قابليت ارائه رتبه در بين کليه شرکت کنندگاه در سراسر کشور

بدون نياز به اتصال دائم به اينترنت

تحويل در سراسر کشور

زيست پيش دانشگاهيفيزيک پيش دانشگاهيفيزيک1
جبر و احتمالزيست شناسي 1فيزيک2
حساب و ديفرانسيلزيست شناسي 2فيزک 3
سنجش مستمر در يک نگاهعضويتفروشگاه آزمون
لینک
چهارشنبه ٥ مهر ،۱۳۸٥ - بابک